“Ipsen” nopietni attiecas pret personas datu aizsardzību. Esam apņēmušies nodrošināt atbilstību datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām visās mūsu darbības jomās. Tas ietver stingru tehnisku un organizācijas pasākumu ieviešanu, gādājot par personas datu drošību. Esam apņēmušies Paziņojumos par konfidencialitāti ikvienam nodrošināt saprotamu informāciju par to, kā izmantojam viņa datus. Personas datus un īpašu kategoriju personas datus apstrādāsim tikai tad, ja tam būs likumīgs pamats un atbilstoši nosacījumi to apstrādei. Mēs arī nodrošināsim personas datu izmantošanas ierobežojumu norādītajiem mērķiem un samazināsim datu apstrādi līdz minimālajam nepieciešamajam apjomam. Gādāsim par to, ka personas dati ir precīzi un atjaunināti, kā arī ierobežosim personas datu glabāšanas laiku atbilstoši mūsu saglabāšanas politikai.

Personas datus apstrādājam dažādu darbību ietvaros, tādēļ nodrošinām Paziņojumus par konfidencialitāti atbilstoši pamata darbībai, kas norādīta turpmāk tekstā.

Papildus iepriekš minētajiem Paziņojumiem par konfidencialitāti, vajadzības gadījumā nodrošināsim arī Paziņojumus par konfidencialitāti konkrētām darbībām.

Ja jums ir jautājumi par mūsu Konfidencialitātes paziņojumiem vai pieeju datu konfidencialitātei, vai vēlaties izmantot savas tiesības, lūdzam sazināties, izmantojot adresi dataprivacy@ipsen.com

 

Approval code / 2023-10-xx