Ipsen i de nordiska länderna

I Norden finns vi sedan 2006 representerade med ett nordiskt kontor i Kista Science Tower utanför Stockholm.

Ipsen i de nordiska landerna Building
Talang Ipsen

Talang

Ipsens personalpolitik fokuserar på sina anställda, ledningen och engagemang hos alla. För att ansluta sig till oss, se våra lediga erbjudanden.

FoU

Ipsens åtagande, "innovation för patientvården" är ett uttryck för vårt fokus på patienterna och ouppfyllda medicinska behov och på att ta fram innovativa behandlingslösningar. Vår ambition för forskning och utveckling bygger på en intensifierad global partnerskapspolicy med lovande pipeline, två teknologiska plattformar med specialisering på peptider och toxiner och tre standardsättande FoU-centrum i olika delar av världen.

FoU Ipsen
Senast uppdaterad 06/04/2017