Ipsen suhtub teie isikuandmete kaitsmisse tõsiselt. Teeme kõik vajaliku, et tagada kõigis meie tegevustes vastavus andmekaitseseadustega. See hõlmab ka põhjalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks. Tagame Isikuandmete puutumatust käsitlevates teadetes inimestele nende andmete kasutamise kohta selge teabe andmise. Töötleme isikuandmeid ja erikategooria isikuandmeid, kui meil on selleks seaduslik alus ja asjakohased tingimused või protsess selle tegemiseks. Samuti tagame isikuandmete kasutamise piiramise ettenähtud eesmärkidega ja ainult vajalikus ulatuses. Hoiame isikuandmed täpsed ja kaasaegsed ning piirame isikuandmete säilitamise kestust kooskõlas meie säilituseeskirjadega.

Töötleme isikuandmeid erinevates tegevustes ja oleme seetõttu töötanud välja Isikuandmete puutumatust käsitlevad teated järgnevatele tuumtegevustele.

Eelnimetatud Isikuandmete puutumatust käsitlevatele teadetele on meil ka eraldi Isikuandmete puutumatust käsitlevad teated konkreetsetele tegevustele, kus see on asjakohane.

Kui teil on küsimusi meie Isikuandmete puutumatust käsitlevate teadete või andmete privaatsuse käsitlemise kohta või soovite kasutada oma õigusi, võtke palun ühendust aadressil dataprivacy@ipsen.com

 

Approval code / 2023-10-xx