Förstoppning

Förstoppning definieras som minskad tarmtömningsfrekvens eller svårighet att tömma tarmen. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Avföring mer sällan än tre gånger i veckan

Avföring som är onormalt hård och svår att krysta ut

10 till 30 procent

av alla vuxna lider av förstoppning, de flesta av dem är kvinnor

Ofta oupptäckt

Det är vanligt att förstoppning hos barn inte upptäcks

Senast uppdaterad 28/03/2017