Neuroendokrina tumörer

Neuroendokrina tumörer (NET) är den vanligaste tumörtypen i mag-tarmkanalen. Ibland ger tumörerna inga symtom men kan också avge onormala mängder hormoner som påverkar kroppsfunktionerna och kan ge problem med matspjälkningssystemet, viktnedgång, rodnad och värmevallningar. Läs mer om denna sällsynta endokrina sjukdom, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Ca 112 000

personer i USA har1 neuroendokrina tumörer i mag-tarmkanalen.

Ca 2,4

nya fall per 100 000 personer per år2

Efter 65

års ålder

Källor :

http://www.tne-infos.fr/
http://www.cancer.ca/fr-ca/cancer-information/cancer-type/neuroendocrine/neuroendocrine-cancer/types-of-tumours/gastrointestinal-neuroendocrine-tumours/?region=qc#Signes_symptômes
1 Gastrointestinal Carcinoid Tumors: American Cancer Society Website: http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003102-pdf.pdf. Accessed October 28, 2014
2 Niederle MB, Hackl M, Kaserer K, Niederle B. Gastroenteropancreatic neuro-endocrine tumours: the current incidence and staging based on the WHO and European Neuro-endocrine Tumour Society classifi cation: an analysis based on prospectively collected parameters. Endocr Relat Cancer 2010;17(4):909-18
3 Lepage C, Bouvier AM, Phelip JM, Hatem C, Vernet C, Faivre J. Incidence and management of malignant digestive endocrine tumours in a well defi ned French population. Gut 2004; 53(4):549-53

Senast uppdaterad 28/03/2017