Onkologi

Cancer orsakas av fel på vissa av kroppens celler och är ett stort folkhälsoproblem. Läs mer om prostatacancer, cancer i urinblåsan och neuroendokrina tumörer.

Neuroendokrina tumörer

Neuroendokrina tumörer (NET) är den vanligaste tumörtypen i mag-tarmkanalen. Ibland ger tumörerna inga symtom men kan också avge onormala mängder hormoner som påverkar kroppsfunktionerna och kan ge problem med matspjälkningssystemet, viktnedgång, rodnad och värmevallningar. Läs mer om denna sällsynta endokrina sjukdom, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Njurcellscancer

Njurcellscancer (renal cell carcinoma, RCC) utgör 2 till 3 % av all cancer. Lär dig mer om den här sjukdomen, dess diagnos och dess behandlingar.

Prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer hos män över 50 års ålder och den näst vanligaste dödsorsaken efter lungcancer. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.