Cerebral pares

Cerebral pares är en term som används för att beskriva olika rörelserubbningar på grund av hjärnskador som uppstår under graviditeten, förlossningen eller spädbarnstiden. Den som har cerebral pares kan även ha kognitiv funktionsnedsättning, försenad utveckling och smärta, som försämrar deras livskvalitet och möjlighet till oberoende. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

2 till 2,5

fall per 1 000 levande födda i I-länder

Motorisk, sensorisk och intellektuell nedsättning

3 till 18 månader

är medelåldern vid diagnos

Källor :

1 Rosenbaum P, Paneth N, Leviton A, Goldstein M, Bax M, Damiano D, Dan B, Jacobsson B. The Definition and Classification of Cerebral Palsy. Dev Med Child Neurol 2007; 49 : 1-44, doi: 10.1111/j.1469-8749.2007.00001.x
2 Stanley F, Blair E, Alberman E. Cerebal Palsies: Epidemiology and Causal Pathways. MacKeith Press; 2010.

Senast uppdaterad 29/03/2017