Svår primär IGF-1-brist

Svår primär IGF-1-brist innebär brist på ett protein (insulinliknande tillväxtfaktor 1) som medierar effekten tillväxthormon. Bristen orsakar fördröjd tillväxt hos barn och ungdomar, och dessutom många anatomiska, morfologiska fysiologiska rubbningar. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Senast uppdaterad 29/03/2017