För tidig pubertet

För tidig pubertet (pubertas precox) avser att sekundära könskarakteristika uppträder före 8 års ålder hos flickor och före 9 års ålder hos pojkar. Paradoxalt kan den som drabbas vara lång för sin ålder under barndomen men få minskad slutlängd i vuxen ålder. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Källor :

NHS Choices website – early or delayed puberty http://www.nhs.uk/Conditions/Puberty/Pages/Complications.aspx
Child Growth Foundation website – Premature Sexual Maturation
http://www.childgrowthfoundation.org/CMS/FILES/04_Premature_Sexual_Maturation.pdf
Patient website – Precocious Puberty http://patient.info/doctor/precocious-puberty-pro
 
1 Bramswig J, Dubbers A; Disorders of pubertal development. Dtsch Arztebl Int. 2009 Apr;106(17):295-303; quiz 304. Epub 2009 Apr 24.

Senast uppdaterad 29/03/2017