Endokrinologi

Endokrinologi är det terapiområde som omfattar studiet av hormoner, de kemiska ämnen kroppen använder för nödvändiga funktioner. Endokrina sjukdomar kan ligga bakom hormon- och ämnesomsättningsrubbningar under patientens hela liv och är en stor medicinsk utmaning.

Akromegali

Akromegali, eller Pierre Maries sjukdom som den ibland kallas (efter den första läkaren som beskrev symtomen noga), är en endokrin sjukdom som kännetecknas av onormal tillväxt av skelettet, förstorade händer och fötter och förtjockat och förstorat ansikte. Läs mer om denna sällsynta endokrina sjukdom, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Brist på tillväxthormon

Brist på tillväxthormon beror ofta på en sjukdom i hypotalamus eller hypofysen. Bristen har många negativa effekter både för barn och vuxna, bland annat fördröjd tillväxt och ämnesomsättningssjukdomar. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

För tidig pubertet

För tidig pubertet (pubertas precox) avser att sekundära könskarakteristika uppträder före 8 års ålder hos flickor och före 9 års ålder hos pojkar. Paradoxalt kan den som drabbas vara lång för sin ålder under barndomen men få minskad slutlängd i vuxen ålder. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Svår primär IGF-1-brist

Svår primär IGF-1-brist innebär brist på ett protein (insulinliknande tillväxtfaktor 1) som medierar effekten tillväxthormon. Bristen orsakar fördröjd tillväxt hos barn och ungdomar, och dessutom många anatomiska, morfologiska fysiologiska rubbningar. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.

Turners syndrom

Turners syndrom är ett tillstånd som endast finns hos flickor och kvinnor. Det beror på att en av de två X-kromosomerna saknas i alla eller en andel av kroppens celler. Syndromet leder till kortvuxenhet, infertilitet och många andra problem. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.