Consumer Healthcare

Consumer healthcare är det kliniska specialistområdet med inriktning på allmänmedicin. Primärvården är oftast en persons första kontaktpunkt med sjukvårdspersonal. Läs mer om de sjukdomar Ipsens läkemedel är avsedda att behandla, främst mag-tarmsjukdomar.

Förstoppning

Förstoppning definieras som minskad tarmtömningsfrekvens eller svårighet att tömma tarmen. Lär mer om tillståndet, hur diagnosen ställs och vilka behandlingar som finns att tillgå.