Produktförteckning

Se vårt utbud av läkemedel i de nordiska länderna.

Produktförteckning
Säkerhetsövervakning av läkemedel - farmakovigilans

Säkerhetsövervakning av läkemedel - farmakovigilans

Farmakovigilansavdelningen hos Ipsen fyller en viktig funktion. Den utvärderar kontinuerligt information som kommer in från patienter och sjukvårdspersonal och väger nyttan mot riskerna med våra läkemedel.

Senast uppdaterad 28/03/2017