Ipsen i de nordiska länderna

I Norden finns vi sedan 2006 representerade med ett nordiskt kontor i Kista Science Tower utanför Stockholm.

 
I Norge, Danmark och Finland har vi lokalt baserade produktspecialister. Idag är vi 35 medarbetare i Norden som arbetar med klinisk forskning, marknadsföring och försäljning av våra produkter. Vi arbetar huvudsakligen inom terapiområdena endokrinologi, onkologi och neuromuskulära sjukdomar.

 
Ipsen i de nordiska landerna Building

Senast uppdaterad 07/04/2017