Ipsen Group

Ipsen är ett globalt högspecialiserat läkemedelsföretag som även har betydande verksamhet inom consumer healthcare. Ipsen säljer mer än 20 läkemedel i över 115 länder och har en direkt kommersiell närvaro i 30 länder i olika delar av världen. Gruppen har över 4 900 anställda över hela världen.

 

En internationell företagsgrupp

Ipsen är ett globalt högspecialiserat läkemedelsföretag som även har betydande verksamhet inom consumer healthcare. Vår ambition är att bli ledande inom behandling av vissa funktionsnedsättande sjukdomar.

Våra expertområden är bland annat onkologi, neurovetenskap, endokrinologi (barn och vuxna) och gastroenterologi. Ipsens satsning på onkologi framgår av vårt växande utbud av behandlingar för att höja livskvaliteten för patienter med neuroendokrina tumörer och prostata-, blås- och njurcancer.

Ipsen säljer mer än 20 läkemedel i över 115 länder och har en direkt kommersiell närvaro i 30 länder i olika delar av världen. Gruppen har över 4 900 anställda över hela världen och hade en försäljning på över 1,58 miljarder euro 2016.

 

Vår strategi

Ipsen har sitt strategiska fokus på nischade terapiområden inom specialistvården och på gastroenterologi inom consumer healthcare.

 • Specialistvård:
  • Fokus på tre nischområden där Ipsen har potential att bli ledande: neuroendokrina tumörer, spasticitet och estetisk medicin
  • Ipsen fortsätter stärka sin närvaro inom sina historiska terapiområden inom specialistvården: uroonkologi och endokrinologi
  • Samtidigt bedriver vi utvecklar inom närliggande terapiområden, inom mag-tarmcancer och sällsynta former av cancer
 • Consumer healthcare:
  • Ipsens mål är att optimera sitt sortiment av gastroenterologiläkemedel och samtidigt bredda det med kompletterande produkter
  • Gruppen expanderar geografiskt och utnyttjar sitt starka varumärke för att bygga upp en affärsmodell med parallell utveckling av receptbelagda/receptfria läkemedel.

 

Forskning och utveckling

Ipsens FoU-verksamhet är inriktad på att upptäcka och utveckla nya molekyler och på livscykelprogram för befintliga produkter.

Våra FoU-team med inriktning på peptider och toxiner fördjupar och ökar kontinuerligt expertkunskaperna inom de två plattformarna. Vårt mål är att förbättra förståelsen av peptider och toxiner både genom grundforskning och forskning om de kliniska aspekterna. Ipsen har ingått avtal med högspecialiserade företag inom dessa områden och stärker sin partnerskapspolicy genom avtal med stora globala forskningsinstitut och framstående medicinska centra.

Ipsen har tre FoU-centrum i hjärtat av tre internationellt erkända forskningsnav: Paris-Saclay i Frankrike, Oxford i Storbritannien och Cambridge i USA. Ipsen har en aktiv partnerskapspolicy som bygger på öppen innovation och nära kontakt med ledande akademiska forskningscentra, medicinska centra i framkant och bioteknikföretag.

1,58 miljarder dollar

i försäljning
(upp 11,8 % från 2015)

Över 4 900

anställda över hela världen

2 miljarder euro

Finansiella framtidsutsikter fram till 2020

Senast uppdaterad 03/05/2017