Scientific affairs

Ipsens aktiva partnerskapspolicy ger en grund för gruppens interna forskning och utveckling, från grundforskning och hela vägen till klinisk utveckling.

 

En aktiv partnerskapspolicy

Partnerskap är avgörande för fortsatt framgång. Ipsens interna FoU-avdelning stöds genom en aktiv partnerskapspolicy som leds av Scientific Affairs-teamet. Våra forskningssamarbeten sträcker sig hela vägen från grundforskning till klinisk utveckling.

Vår partnerskapsfilosofi utgår ifrån att FoU-medarbetarna hos Ipsen visserligen är ledande experter inom sitt område men ändå inte representerar mer än en liten bråkdel av världens samlade expertkunskaper inom våra specialområden. Vi vet att det är nödvändigt att färdigheterna och projekten på våra egna laboratorier kombineras med dem hos andra ledande företag och organisationer inom medicinsk och farmakologisk FoU.

 

Akademiska partnerskap

På forskningsstadiet har Ipsen inlett akademiska samarbeten med Massachusetts General Hospital, Dana-Farber Cancer Institute och Harvard Medical School i Boston, Biostar i Singapore och Inserm i Frankrike.

Sedan 2008 är Ipsen-gruppen en långsiktig partner till det prestigefyllda Salk Institute (La Jolla, Kalifornien), som bedriver grundforskning inom våra intresseområden. Vi har också upprättat samarbeten med banbrytande biotekföretag, med målet att få tillgång till innovativa och lovande teknologier för att upptäcka potentiella nya läkemedel.

Senast uppdaterad 30/03/2017