Pipeline

Ipsens forskning och utveckling innefattar både program för att utveckla nya molekyler och livscykelprogram för våra befintliga produkter. Under preklinisk och klinisk utveckling gör tidig identifiering av behandlingsmål och markörer det lättare för forskarna att bedöma molekylernas potentiella värde. Det snabbar på läkemedelsutvecklingsprocessen och ansökningsförfarandet för godkännande av läkemedlen.

 
Ipsens FoU-avdelning arbetar på att upptäcka och utveckla dels nya molekyler, dels nya läkemedelsformer och indikationer för läkemedel som redan finns på marknaden.

Läs mer om vår pipeline på Ipsen-gruppens webbplats: Here

Senast uppdaterad 30/03/2017