2 innovativa forskningsplattformar

Ipsen har byggt upp två ledande teknologiska plattformar för toxiner och peptider, områden där vi skiljer oss från mängden genom våra erkända sakkunskap. Specialistkompetensen öppnar även för möjligheten att utnyttja synergier mellan toxiner och peptider i hybridmolekyler som t.ex. TSI (Targeted Secretion Inhibitors), målnriktade sekretionshämmare. Med sina unika peptider har dessa molekyler potential för behandling såväl av neuromuskulära, endokrina och proliferativa sjukdomar som av smärta.

2

Utmärkta teknologiska plattformar: toxiner och peptider

13 %

av försäljningsintäkterna investerades i FoU 2015.

Senast uppdaterad 30/03/2017