2 innovativa forskningsplattformar

Våra FoU-team med inriktning på peptider och toxiner fördjupar och ökar kontinuerligt expertkunskaperna inom de två plattformarna. Vårt mål är att förbättra förståelsen av peptider och toxiner både genom grundforskning och forskning om de kliniska aspekterna. Ipsen har ingått avtal med högspecialiserade företag inom dessa områden och stärker sin partnerskapspolicy genom avtal med stora globala forskningsinstitut och framstående medicinska centrum.

2 innovativa forskningsplattformar
3 internationella FoU-centra

3 internationella FoU-centra

Paris-Saclay i Frankrike, Oxford i Storbritannien och Cambridge i USA: för att främja öppen innovation har Ipsen inrättat sina FoU-centrum i hjärtat av tre internationellt erkända forskningsnav, i nära kontakt med ledande akademiska forskningscentrum, medicinska centrum i teknikens framkant och bioteknikföretag.

Pipeline

Ipsens forskning och utveckling omfattar både program för utveckling av nya molekyler och livscykelprogram för våra befintliga produkter. Under preklinisk och klinisk utveckling gör tidig identifiering av behandlingsmål och markörer det lättare för forskarna att bedöma molekylernas potentiella värde. Det snabbar på läkemedelsutvecklingsprocessen och ansökningsförfarandet för godkännande av läkemedlen.

Ipsen Pipeline
Ipsens Scientific Affairs-avdelning

Scientific affairs

Ipsens Scientific Affairs-avdelning ansvarar för externa offentliga och privata samarbeten. En viktigt del av de partnerskap vi utvecklar med stora forskningsinstitut och framstående medicinska centrum är möjligheten för oss att testa våra forskningskoncepts genomförbarhet.

Senast uppdaterad 29/03/2017