Öppenhet om samverkan med personal och organisationer inom hälso- och sjukvården

Ipsens syn är att öppenhet är en viktig förutsättning för ett förtroendefullt förhållande till patienter, intressenter och allmänhet. Vår öppenhetspolicy omfattar alla aspekter av våra samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och organisationer. Målet är att helt följa läkemedelsbranschens etiska principer.

 

Öppet samarbete med sjukvårdspersonal

Samverkan mellan läkemedelsbranschen och anställda inom sjukvårdvården kan bidra både till en bättre patientvård där forskningsframsteg får genomslag och till utveckling av innovativa läkemedel.

Samhället har höga förväntningar på oss, i synnerhet när det gäller sjukvården. Vi vill leva upp till de förväntningarna. Därför vill vi vara säkra på att förhållandet mellan företagen och verksamma inom sjukvården uppfattas på rätt sätt av patienter, media, andra intressenter och allmänheten.

De yrkeskoder som gäller för läkemedelsbranschen och som Ipsen följer fullt ut kräver öppenhet. Därför offentliggör vi våra utbetalningar till aktörer inom hälso- och sjukvården

Sverige Finland Danmark Norge
Värdeöverföringar
SVERIGE
2016
Arvonsiirto
SUOMI
2016
Grant NET Center Rigshospitalet
2017
Verdioverføringer
NORGE
2016
Transfers of value
SWEDEN
2016
Transfers of value
FINLAND
2016
Odense University Hospital
2015
 Transfers of value
NORWAY
2016
Värdeöverföringar
SVERIGE
2015
Arvonsiirto
SUOMI
2015
 Grant Aarhus University Hospital Verdioverføringer
NORGE
2015
Transfers of value
SWEDEN
2015
Transfers of value
FINLAND
2015
 Grant NET Center Rigshospitalet 2018  Transfers of value
NORWAY
2015
Metodnotering
SVERIGE
Selvitys Julkistusmenettelystä
SUOMI
 NETPA 2017 Metodenotat
NORGE
Methodological note
SWEDEN
Methodological note
FINLAND
Methodological note
NORWAY
Värdeöverföringar SVERIGE 2017
 Metodnotering SVERIGE 2017

 

Senast uppdaterad 13/09/2018