Etik och efterlevnad

Vårt engagemang i att förbättra våra patienters hälsa och livskvalitet kräver att vi lever upp till högt ställda standarder inom all vår verksamhet, från forskning och utveckling till marknadsföring.

 
Ett av Ipsens viktigaste mål är att främja en kultur som bygger på etik och efterlevnad inom hela organisationen. Det återspeglas av vårt globala etik- och efterlevnadsprogram, med vår Kod för etiskt uppförande som en hörnsten. Koden är utformad för att två viktiga mål ska uppnås: integration av nödvändiga etiska begrepp, och mer specifikt en mobilisering av Ipsens team kring vår etikvision.

Koden beskriver Ipsens sex etikpelare:

 

Likabehandling

Likabehandling av våra anställda är en avgörande faktor bekom vår framgång: vi behandlar våra anställda och de som söker anställning hos oss på ett rättvist sätt … Vårt mål är att alla anställda ska behandlas rättvist och lika i alla faser av anställningsprocessen. Ipsen främjar en kultur med respekt för människor och öppenhet i utvärderingen av anställda. Alla våra anställda ska ha möjlighet att verka och utvecklas i sin yrkesroll i en miljö utan diskriminering, trakasserier eller andra former av orättvisor.

 

Öppenhet

Öppenhet är avgörande för våra patienters säkerhet och för att stärka förtroendet för oss hos våra intressenter. Vårt mål är öppenhet inte bara om vår produktkommunikation och våra samarbeten med sjukvårdens personal, organisationer och patientgrupper utan även i alla ekonomiska redogörelser.

 

Med hälsan i centrum

Vi finns för att förbättra patienternas liv. Sökandet efter innovativa lösningar för funktionsnedsättande tillstånd står i centrum för allt vi gör. Eftersom patienthälsa är beroende av det har vi som mål att erbjuda produkter av högsta kvalitet och uppfylla högsta möjliga standarder i alla faser av våra produkters livscykel. Dessutom månar vi om att skydda våra anställdas hälsa och miljön.

 

Integritet

Integritet är avgörande för att vi ska kunna upprätthålla högsta prestanda och behålla våra intressenters förtroende. Vi tolererar inga metoder som kan leda till att vårt företags eller våra anställdas integritet ifrågasätts. Det gäller korruption, intressekonflikter, konkurrensbegränsande metoder och utnyttjande av konfidentiell information för personlig ändamål.

 

Efterlevnad

Vi följer alla tillämpliga lagar, koder och bestämmelser som reglerar vår bransch.

 

Säg din mening

Vi strävar efter en kultur med frihet att säga sin mening och en öppen dialog och diskussion om etik och efterlevnad.

Senast uppdaterad 27/06/2017