Etik och efterlevnad

Ipsens policy för etik och efterlevnad bygger på sex huvudpelare: likabehandling, öppenhet, hälsofrämjande, integritet, efterlevnad och frihet att säga sin mening. Våra krävande standarder vägleder allt vårt arbete, från forskning och utveckling till marknadsföring, och säkerställer att vi alltid har fokus på patienterna.

Etik och efterlevnad
Öppenhet

Öppenhet

Ipsen har som regel att öppet redovisa våra samarbeten med anställda inom hälso- och sjukvården, att följa branschens uppförandekoder och att tillåta åtkomst till kliniska data. Vår policy ger förtroendefulla relationer med våra patienter och alla våra intressenter.

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)

Läs mer om vårt samhällsansvar i Ipsens CSR-policy. Vi har en uppförandekod för att öka de anställdas medvetenhet om EHS-målen.

Miljö, hälsa och säkerhet (EHS)
Senast uppdaterad 31/05/2017